obrazok

Fúkané izolácie

Sme certifikovaná aplikačná firma na zatepľovanie stavebných konštrukcií fúkanými tepelnými izoláciami. Vznikli sme v roku 1994 a v oblasti fúkaných minerálnych izolácií patríme medzi najdlhšie pôsobiace firmy na slovenskom trhu.

Fúkanou izoláciou sme zateplili množstvo novostavieb, starších rodinných domov, ale aj bytové domy a školy po celom území Slovenska.

Všetky nami ponúkané fúkané izolácie sú certifikované, zdravotne nezávadné a podieľajú sa na vytváraní zdravého bývania. Sú pod stálou kvalitatívnou kontrolou a vyhovujú prísnym hygienickým a technickým požiadavkám podľa smerníc a noriem EÚ.

Pre zákazníkov poskytujeme komplexnú ponuku služieb. Od návrhu opatrení smerujúcich k dosiahnutiu ekonomicky úspornej tepelnej prevádzky budov s ohľadom na optimálnu tepelnú pohodu, cez poradenstvo zastrešované odbornými technickými poradcami našej spoločnosti priamo u zákazníkov, až po samotnú realizáciu opatrení zateplenia.


Základnou výhodou fúkaných izolácií je, že izolačný materiál sa dostane skutočne všade. Vytvorí sa súvislá izolačná vrstva, ktorá nie je prerušovaná spojmi, nevytvoria sa medzery takže nevznikajú tepelné mosty, čím je zabezpečená vysoká účinnosť. Aplikácia je rýchla, nepredražujú sa izolačné práce, dodržujú sa termíny, čo šetrí čas i náklady. Je bezodpadová,  nie je nutné ju prispôsobovať (zarezávať) v konštrukcii, nevznikajú odrezky. Je šetrná ako k samotnej stavbe, ( nie je nutné z domu urobiť na niekoľko dní až týždňov stavenisko ), tak i k životnému prostrediu, preto že nami používaný materiál je certifikovaný, ekologický, zdravotne nezávadný s dlhodobou životnosťou.