obrazok

Úvod


Stavebná spoločnosť Ing. Lendáča sa venuje širokému spektru stavebnej činnosti. Od základov až po kolaudáciu. Ak je však niečo, v čom sme o kvalitatívnu triedu pred konkurenciou sú to určite FUKANĚ IZOLÁCIE. Základnou výhodou fúkaných izolácií je, že izolačný materiál sa dostane skutočne všade. Vytvorí sa súvislá izolačná vrstva, ktorá nie je prerušovaná spojmi, nevytvoria sa medzery takže nevznikajú tepelné mosty, čím je zabezpečená vysoká účinnosť. Aplikácia je rýchla, nepredražujú sa izolačné práce, dodržujú sa termíny, čo šetrí čas i náklady. Je bezodpadová,  nie je nutné ju prispôsobovať (zarezávať) v konštrukcii, nevznikajú odrezky. Je šetrná ako k samotnej stavbe, ( nie je nutné z domu urobiť na niekoľko dní až týždňov stavenisko ), tak i k životnému prostrediu, preto že nami používaný materiál je certifikovaný, ekologický, zdravotne nezávadný s dlhodobou životnosťou.